TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

Chủ tịch HĐQT

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ tài chính ngân hàng;

Kỹ sư kinh tế vận tải biển;

Cử nhân kế toán kiểm toán;

Quá trình công tác:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải có hơn 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Dầu khí và đã trải quan nhiều vị trí quan trọng. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Hải là Phó Giám đốc Tài chính Công ty.