TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Ông Nguyễn Hữu Thắng

Thành viên HĐQT 

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế;

Quá trình công tác:

Ông Nguyễn Hữu Thắng đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 2008 và trải qua nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Cục đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần CNG Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Thắng từng đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng của Tổng Công ty Khí Việt Nam.