TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Bà Lê Thị Thu Giang

Thành viên HĐQT độc lập

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính Kế toán;

Thạc sỹ QTKD;

Quá trình công tác:

Bà Lê Thị Thu Giang đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1996.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, bà Lê Thị Thu Giang từng đảm nhiệm các chức vụ như: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam; Ủy viên HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.