TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Ông Bùi Văn Đản        

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư công nghệ dầu khí;

Cử nhân Anh Văn;

Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

Ông Bùi Văn Đản đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1998 và đã trải qua nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Tổng Công ty Khí Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Ông Bùi Văn Đản đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.