TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Giới thiệu

Ngay từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là chìa khóa giúp CNG Việt Nam thực hiện thành công sứ mệnh của mình, cung cấp các sản phẩm khí sạch, an toàn, hiệu quả, giá cả cạnh tranh.

Với cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, từ năm 2010 đến nay, các chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý ATCLMT theo tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 của CNG Việt Nam luôn được cập nhật với các phiên bản mới nhất, được đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức đánh giá chứng nhận uy tín thế giới là Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) Việt Nam.

CNG Việt Nam cam kết thiết lập và duy trì một Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường, đảm bảo:

Tuân thủ luật pháp hiện hành và các yêu cầu khác từ các bên liên quan;
Đáp ứng các yêu cầu quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo Tiêu chuẩn Quốc tế;
Cung cấp môi trường làm việc an toàn, lành mạnh phù hợp với cơ cấu tổ chức của CNG Việt Nam;
Kiểm soát các nguy hiểm, giảm thiểu rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, hư hỏng tài sản, tác hại môi trường và chất lượng sản phẩm dịch vụ;
Tạo điều kiện để người lao động tham gia, tham vấn
Được định kỳ xem xét và không ngừng cải tiến;
Được thấu hiểu thông suốt trong toàn thể cán bộ công nhân viên và phổ biến đến các bên có liên quan.

CƠ CẤU HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKCLMT

Mục tiêu

ISO 45001:2018
Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động,đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn,sức khỏe của người lao động, ngăn ngừa các thiệt hại về tài sản, tuân thủ luật pháp về AT-SKNN.
ISO 14001:2015
Nhận diện các mối nguy về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường, tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.
ISO 9001:2015
Thiết lập các quá trình hoạt động của CNG VN và kiểm soát các hoạt động thông qua các chỉ số đo lường hiệu lực của quá trình, qua thực hiện cải tiến liên tục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Mô hình cấu trúc

CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ

VIDEO HƯỚNG DẪN

Về CNG Việt Nam

Đem nguồn năng lượng sạch tới mọi nơi

Nhận thức được an toàn là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp khí, cho nên từ năm 2010, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG VN) đã ban hành Chính sách An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường phiên bản đầu tiên.  

Chính sách An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường của Công ty cổ phần CNG Việt Nam là ngăn ngừa các thiệt hại về Con người, Tài sản, Môi trường và thỏa mãn nhu cầu khách hàng trong các hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối khí CNG.